Izgradnja

Izgradnja objekata


POSTUPAK ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE – IZGRADNJA

Prvi korak:

  • Informisanje – Pre nego što krene u postupak za dobijanje građevinske dozvole, investitor se u nadležnoj opštinskoj službi ili Sekretarijatu za urbanizam informiše šta može da gradi na određenoj lokaciji. To može da proveri i na njihovom sajtu.
  • Dokumentacija – Investitor mora da ima dokaz o vlasništvu ili, ukoliko je zakupac, o zakupu da bi dobio lokacijsku dozvolu.
  • Preparcelizacija – Ovaj projekat se radi samo ukoliko je neophodno spojiti dve ili više parcela, a u roku od deset dana mora da ga odobri nadležna služba.

Drugi korak:

  • Lokacijska dozvola – Sa potrebnom dokumentacijom i projektom preparcelizacije podnosi se zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, a nadležna služba ima rok od 15 dana da je izda.

Treći korak:

  • Glavni projekat – Glavni projekta u ime investitora radi odgovorni projektant, a njegovu usklađenost sa urbanističkim planom proverava spoljna kontrola.
  • Građevinska dozvola – Ako je glavni projekat u skladu sa parametrima u lokacijskoj dozvoli, nadležna služba ima rok od osam dana da ga odobri.
Webmaster tool activated by Webmaster Tools Plugin from LionScripts.com.