Arhive

avgust 2015

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

З А К О Н О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и начин обављања посредовања у промету и закупу непокретности, као и надзор над применом овог закона. Примена…

Pročitaj više
Webmaster tool activated by Webmaster Tools Plugin from LionScripts.com.